------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ไข่มุก
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายเชิงชาย ปัญญา
ประเภทกิจการ สะดวกซื้อ
สินค้าที่จำหน่าย ของใช้เบ็ดเตล็ด
ที่ตั้ง 164 หมู่ที่ 11 ต.นาน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 043-867097
 

 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ดอนสวรรค์มือถือ
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางประดับเพชร สุขชื่น
ประเภทกิจการ จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
สินค้าที่จำหน่าย เครื่องโทรศัพท์,บัตรโทรศัพท์ทุกรุ่น
ที่ตั้ง 91/2 หมู่ที่ 10 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร 0-9710-0519
กลยุทธการตลาด ติดแผ่นป้ายโฆษณา - บริการประทับใจ
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
โชคทวีชัยพาณิชย์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางวาสนา คำพรมมา
ประเภทกิจการ ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
สินค้าที่จำหน่าย จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 132 หมู่ที่ 7 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 043-867110
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
จีรวรรณ
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางจีรวรรณ มณีรัตน์
ประเภทกิจการ ร้านขายของชำ
สินค้าที่จำหน่าย ของใช้ภายในครัวเรือน
ที่ตั้ง 230 หมู่ที่ 11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ช่อทิพย์มินิมาร์ท
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางสาววลัยลักษณ์ สุ่มมาตย์
ประเภทกิจการ ขายของชำ - ถ่ายเอกสาร
สินค้าที่จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าทั่วไป
ที่ตั้ง 22 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร 0-5001-0248
กลยุทธการตลาด สะดวกซื้อ
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ถ่ายรูปแสงศิลป์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางปาริชาติ กุลขาติ
ประเภทกิจการ ถ่ายเอกสาร ถ่ายภาพ
สินค้าที่จำหน่าย ฟิล์ม แบตเตอรี่ กระดาษ เครื่องเขียน
ที่ตั้ง 124 หมู่ที่ 11 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 01-7172249
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
นามนพานิชย์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายสุรชัย แซ่ลี้
ประเภทกิจการ ขายของเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป
ที่ตั้ง 64 หมู่ที่ 10 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร 0-4386-7224
กลยุทธการตลาด บริการประทับใจ
 


 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ป.เจริญ
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางกาญจนา น้อยสารบรรณ
ประเภทกิจการ ร้านค้า
สินค้าที่จำหน่าย เบ็ดเตล็ด
ที่ตั้ง 116 หมู่ที่ 11 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 043-867022
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ปิยะพงศ์ พาณิชย์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายปิยะพงศ์ ประเสริฐ
ประเภทกิจการ ร้านขายของชำ
สินค้าที่จำหน่าย ของใช้ภายในครัวเรือน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
กลยุทธการตลาด สินค้ามาตรฐานบริการเป็นกันเอง
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
รับซื้อของเก่า
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายนิพนธ์ มาตรจรุง
ประเภทกิจการ รับซื้อของเก่า
สินค้าที่จำหน่าย ของเก่า
ที่ตั้ง 140 หมู่ที่ 3ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
กลยุทธการตลาด ขยันหา จะมาเอง

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
พี เจ คอมพิวเตอร์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายจักรกฤษ จำปาลี
ประเภทกิจการ รับพิมพ์งาน ซ่อม จำหน่ายคอมพิวเตอร์
สินค้าที่จำหน่าย คอมฯ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 11 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศํพท์ 043-867084
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
รุ่งเรืองอุปกรณ์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นางน้ำงเงิน พลอยพุ่ม
ประเภทกิจการ ร้านค้า
สินค้าที่จำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป(ก่อสร้าง)
ที่ตั้ง 229 หมู่ที่ 3 ต.นามน อ.นามน จว.กาฬสินธุ์
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ส.พาณิชย์
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายบุญส่ง คูคงน้ำ
ประเภทกิจการ ร้านขายของชำ
สินค้าที่จำหน่าย ของใช้ภายในครัวเรือน
ที่ตั้ง 98 หมู่ที่ 13 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
กลยุทธการตลาด บริการด้วยรอยยิ้ม
 
 

 
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189