------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

จ๋าบริการ
ยี่ห้อน้ำมัน เบนซิน,ดีเซล
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ ดีเซล เบนซิน
เวลาเปิด - บริการ 06.00 น. 21.00 น.
เจ้าของกิจการ นายจีระศักดิ์ ศรีโนนท้าว
ที่ตั้ง 134 หมูที่ 7 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-6218-6489

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ธนวัฒน์ปิโตรเลียม (ทัยจินดา 2 )
ยี่ห้อน้ำมัน mp ปิโตรเลียม
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ เบนซิน - ดีเซล
เวลาเปิด - บริการ 24 ชั่วโมง
เจ้าของกิจการ นายอุทัย หงส์วัฒนพงศ์
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร อีเมล์ 0-4386-7265
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ประสิทธิ์ออยล์
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ เบนซิน - ดีเซล
เวลาเปิด - บริการ 06.00-20.00 น.
บริการพิเศษ ร้านขายของชำ
เจ้าของกิจการ นายนิตย์ อนันทวรรณ
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 8 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร อีเมล์ 0-4386-7265
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ปิยะพงศ์ออย
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายปิยะพงศ์ ประเสริฐ
ประเภทกิจการ บริการน้ำมัน
สินค้าที่จำหน่าย เบนซิน ดีเซล
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
กลยุทธการตลาด สินค้ามาตรฐานบริการเป็นกันเอง
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ภิรมณ์บริการ
ชื่อปั้มน้ำมัน ป.ต.ท.
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ ดีเซล เบนซิน
เวลาเปิด - บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ้าของกิจการ นายภิรมณ์ ชมจันทร์คำ
ที่ตั้ง 100 หมู่ 4 บ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ศิริออย
ยี่ห้อน้ำมัน บางจากปิโตรเลียม
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ ดีเซล เบนซิน
เวลาเปิด - บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ้าของกิจการ นางลำดวน นามพรม
ที่ตั้ง 120 หมู่ที่ 4 บ้านนองบัวใน ต.หนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร อีเมล์ 01-83698615
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
สหกรณ์การเกษตรอำเภอนามน จำกัด
ยี่ห้อน้ำมัน บางจากปิโตรเลียม
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ ดีเซลเพตเวอร์ D
เวลาเปิด - บริการ 06.00-18.00 น.
เจ้าของกิจการ สหกรณ์
ที่ตั้ง 135 หมู่ที่ 7 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์,โทรสาร อีเมล์ 0-4386-2862
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 ศุภชัยออย
ยี่ห้อน้ำมัน ป.ต.ท.
ชนิดของน้ำมันที่ให้บริการ ดีเซล เบนซิน
เวลาเปิด - บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ้าของกิจการ นายศุภชัย ศรีสมชัย
ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189