---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
33 นามน
ประเภทรถที่รับซ่อม ปะยางรถทุกชนิด
เวลา - ปิด บริการ 08.00-18.00 น.
เจ้าของกิจการ นายบวรนิเวศ บุตรศาสตร์
ที่ตั้ง 73 หมูที่ 10 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-4386-7042 

 

 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
จ๋าบริการ
ประเภทรถที่รับซ่อม รถจักรยานยนต์--เครื่องจักรการเกษตร
เวลา - ปิด บริการ 08.00-17.00 น.
เจ้าของกิจการ นายจีระศักดิ์ ศรีโนนท้าว
ที่ตั้ง 134 หมูที่ 7 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-6218-6489
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ช่างยา
ประเภทรถที่รับซ่อม รถบรรทุก
เวลา - ปิด บริการ 07.00-18.00 น.
เจ้าของกิจการ นายไชยา  เขจรศาสตร์
ที่ตั้ง 98 หมูที่ 6 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-7218-1310
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ชูทรัพย์นามน
ประเภทรถที่รับซ่อม รถยนต์
เวลา - ปิด บริการ 08.00-16.00 น.
เจ้าของกิจการ นายชูทรัพย์ ขามเชิด
ที่ตั้ง 138 หมูที่ 7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-4386-7147
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
นามนเจริญยนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รถจักรยายนต์
เวลา - ปิด บริการ 07.00-17.00 น.
เจ้าของกิจการ นายปณชัย โผภูเขียว
ที่ตั้ง 69 หมูที่ 11 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-1436-8974
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ป.การช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รถยนต์ - รถบรรทุก
เวลา - ปิด บริการ 08.00-17.00 น.
เจ้าของกิจการ นายวิรัตน์ วงศ์หินกอง
ที่ตั้ง 22 หมูที่ 6 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-9713-1569,0-6861-7684
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ปัญญายนต์
ประเภทรถที่รับซ่อม รถจักรยายนต์
เวลา - ปิด บริการ 08.00-17.00 น.
เจ้าของกิจการ นายสุรปัญญา ญานภาย
ที่ตั้ง 15 หมูที่ 6 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-4386-7175
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
วีระชนการช่าง
ประเภทรถที่รับซ่อม รถยนต์ - รถบรรทุก
เวลา - ปิด บริการ 08.00-18.00 น.
เจ้าของกิจการ นายวีระชน ทองอาสน์
ที่ตั้ง 123 หมูที่ 3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
โทร.โทรสาร อีเมล์ 0-9086-1644
 


 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189