สัสดีอำเภอนามน
   หัวหน้าหน่วยราชการ  
   ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนามน ถนน รพช.4052 กส 46230
   เบอร์โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-4386-7037
   อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 
          1. ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
          2. ควบคุม  ตรวจสอบ  กำลังพลสำรอง  หรือทหารกองหนุน

 

 

 

 

 

 


 

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189