มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุปริญญา,ปริญญาตรี,และ ป.บัณฑิต
ที่ตั้ง 13 หมู่ที่ 16 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์ 0-4386-0218,0-4386-0219 ,[email protected]
ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา
- ปี พ.ศ.2542 เป็นสาขาของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
- 21 กรกฎาคม 2544 จัดตั้งเป็นทางการ รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
- เป็นหน่วยงานที่จังหวัดและชุมชนใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาและมีนักวิชาการ/
วิทยากรช่วยจังหวัดและชุมชนหลายเรื่อง
ผู้อำนวยการ นายสหัส หาญสินธุ์ (อธการบดี)
- จำนวนอาจารย์ 52 คน
- เจ้าหน้าที่ 14 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา ภาคปกติ 480 คน,ภาค กศบป. 310 คน,
ภาคปกติ 305 คน, รวม 1,095 คน
อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีครบทุกอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอน
 


 

 
 

 


หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189