------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
ขนมทองม้วน
ชื่อตำบล ยอดแกง
ประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
ใช้เงินทุนประมาณ 10,000 บาท
ราคาขาย ถุงละ 5 บาท
วัตถุดิบที่ใช้ จากพื้นที่
กำลังการผลิต วันละ 100 ถุง
ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้าน
ที่อยู่/โทรศัพท์ 0-9417-8721
สถานที่จำหน่าย ตามร้านค้า ภายในอำเภอนามน
ปัญหา ทุนในการผลิต
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าไหมพื้น
ตำบล นามน
ประวัติความเป็นมา ทำมาตั้งแต่โบราณ
ใช้เงินทุนประมาณ 15,000 บาท
คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ สวยงามคงทน
ขนาด กว้าง 1.20 เมตร , ยาว 20 เมตร
ราคาขาย เมตรละ 300 บาท(ผ้าพื้น), เมตรละ 500 บาท (ผ้าไหมมัดหมี่)
วัตถุดิบที่ใช้ ไหมเลี้ยงเอง
กรรมวิธีการผลิต ทอ
กำลังการผลิต ยาวประมาณ 20 เมตร/เดือน/กลุ่ม
ผู้ผลิต กลุ่มหม่อนไหมทอผ้าพื้นบ้าน
ที่อยู่/โทรศัพท์ 0-7144-9596
นางสม หนองเรือง 54 หมู่ 14 บ้านดงสยาม ต.นามน อ.นามน
สถานที่จำหน่าย ตามงานต่างๆ
 


 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ฝาอ้อ
ตำบล สงเปลือย
ประวัติความเป็นมา นำต้นอ้อที่มีจำนวนมากมาจักสานเพื่อใช้ประโยชน์
คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ ใช้ทำบ้าน (ฝาบ้าน)
ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3 เมตร
ราคาขาย 40 บาท/แผ่น
วัตถุดิบที่ใช้ ต้นอ้อ
กรรมวิธีการผลิต นำต้นอ้อมาจักสานเป็นแผ่น
กำลังการผลิต 10-15 แผ่น/กลุ่ม/วัน
ผู้ผลิต สมาชิกกลุ่ม
ที่อยู่/โทรศัพท์ หมู่ที่ 10 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
สถานที่จำหน่าย หมู่ที่ 10 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี
ตำบล ยอดแกง
ประวัติความเป็นมา จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2545
ใช้เงินทุนประมาณ 80,000 บาท
คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ขนาด 1 ถุง 25 กิโลกรัม
ราคาขาย 10-12 บาท/กิโลกรัม
วัตถุดิบที่ใช้ ซื้อจากแหล่งผลิตศูนย์พันธุ์พืชที่ 13 จ.กาฬสินธุ์
กรรมวิธีการผลิต จัดทำแปลงผลิตเป็นกลุ่ม
กำลังการผลิต 25 คน เข้าร่วมโครงการ 200 ไร่
ผู้ผลิต ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ประธานศูนย์ นายบุญเคน ระวิวรรณ
ที่อยู่/โทรศัพท์ 21 หมู่ที่ 2 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
สถานที่จำหน่าย 21 หมู่ที่ 2 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ปัญหา ทุนในการผลิต
 


 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ไม้มือเสือ
ตำบล หลักเหลี่ยม
ประวัติความเป็นมา เป็นไม้ทำความสะอาด ทำเหมือนมือเสือ, อยากมีรายได้เสริม
ใช้เงินทุนประมาณ 500 บาท/เดือน
คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ ทำความสะอาดได้ดี กวาดขยะดีมาก
ขนาด 1.50 เมตร
ราคาขาย ราคาอันละ 20 บาท
วัตถุดิบที่ใช้ ไม้ไผ่
กรรมวิธีการผลิต ตอไม้ไผ่ลนไฟ ทำการขูดให้เรียบ
กำลังการผลิต 10 อัน/วัน
ผู้ผลิต นายจำปา ดวงขำ
ที่อยู่/โทรศัพท์ 153 หมู่ที่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
สถานที่จำหน่าย ร้านค้าตามหมู่บ้านหรือชุมชน

 


 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าแรก
 

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189