สถานีตำรวจภูธรนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  :  welcome to namon police station
 

 

รายการหลัก

  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
 ประวัติสถาน
 คดีอาญา 5 กลุ่ม
 ผู้บังคับบัญชา
 บุคลากร
 ข้อมูลท้องถิ่น
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบผู้ว่าราชการ
  สมุดโทรศัพท์

 

ข้อมูลท้องถิ่น

 การปกครอง
 
การปกครองท้องถิ่น
 
สภ.นามน
  อำเภอนามน
  กีฬาและนันทนาการ
  วัฒนธรรม
 
พัฒนาการ
  สัสดีอำเภอนามน
  ที่ดินอำเภอนามน
  ปศุสัตว์อำเภอนามน
 
การศึกษา
 
สถานพยาบาล
 
การท่องเที่ยว
 
ศาสนสถาน
 
สินค้าหนึ่งตำบล
 
ร้านอาหาร
 
ร้านค้า
 
ข้อมูลถนน
 
ปั๊มน้ำมัน
 
อู่ซ่อมรถ
 

ลิงค์บริการ

  ภาษีออนไลน์
 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 
สลากออมสิน
 
สลากออมทรัพย์
 
เช็คราคา computer
 
internet ฟรี ทศท. 
  ค้นหมายเลขโทร.
 
กบข.
 
Unseen thailand
 
เที่ยวทั่วไทย
 
ไทยเที่ยวไทย 

สถิติผู้เข้าชม

  Free Website Counters
Free Website Counters

 

 
 
 


งานอำนวยการ

 


 

 

พ.ต.ต.อิสระ  เผ้าหอม
สว.อก.สภ.นามน

 
 
 
งานธุรการ
 

ร.ต.ต.สุเทพ  สอนสุด
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ร.ต.ต.หญิง สุภาพร  แก้วพัด
รอง สว.ธร.สภ.หนองกุงศรี
ปฏิบัติราชการ สภ.นามน

ด.ต.เรืองฤทธิ์  โคตรพัฒน์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 


 

 

 

ด.ต.อภิโชค  กำทองดี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 

 

 

งานการเงิน

 

 


 

 

 

ด.ต.บุญเรือง  ภูสมนึก
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.หญิง ดาวประกาย  เพ็ชรบุรม
ผบ.หมู่(พพ.) สภ.นามน

 

 

 

 


งานพลขับ 


 

 

 

ด.ต.ประจักร์  ขจรโมทย์
ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.นามน

 ด.ต.บัญชา  วรรณญาติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 งานป้องกันปราบปราม

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.เกษมสุข  สวัสดี
รอง ผกก.ป.สภ.นามน

 

 


 

 

 

 

พ.ต.ท.สมพงค์  อ่ำกรด
สวป.สภ.นามน

 

 


 

ร.ต.ต.ประยงค์  สุไชยชิต
รอง สวป.สภ.นามน

 ร.ต.ต.เก้าเพชร  คำจันทร์ดี
รอง สวป.สภ.นามน

ร.ต.ต.ไทยสงวน  จิตจักร
รอง สวป.สภ.นามน

 


 

 

 

 ร.ต.ต.นที  คุณทะวงษ์
รอง สวป.สภ.นามน

 

 


 

 งานธุรการ

 

 

ร.ต.ต.เทพรังสรรค์  แสงเชื้อพ่อ
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ร.ต.ต.ทองดี  ราชวิชา
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ด.ต.วาสนา  บุรีรัตน์
ผบ.หมู่(จร.) สภ.นามน

 


 

 

 

 สายตรวจตำบล(ประจำจุดบริการตำบลยอดแกง)

ร.ต.ต.แก้ว  พวงดอกไม้
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ด.ต.ไมตรี  เวียงอินทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.พงษ์พันธุ์  พรชัย
ผบ.หมู่(ธร.) สภ.นามน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรวจตำบล(ประจำจุดบริการตู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์)

 

 

 

 

ร.ต.ต.ประสาท  บุญเจริญ
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ด.ต.กล้า  จันบุตรราช
ผบ.หมู่(จร.) สภ.นามน

ด.ต.ชำนาญ  จำปานิล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 

 

ด.ต.อาคม  นาเสริฐ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 

 สายตรวจรถยนต์

ด.ต.สมศักดิ์  พ้องเสียง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.ทินกร  ภูผาธรรม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.จีรศักดิ์  โคตรชมภู
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

ด.ต.รัศมี  อันทระบุตร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.สมทรง  แสนกุล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.ขวัญชัย  เกลี้ยงเกลา
ผบ.หมู่(สส.) สภ.นามน

 

 

 

 

 

ด.ต.สินทบูรณ์  เสาวัตร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สายตรวจจักรยานยนต์

ด.ต.สวัสดิ์  มุลชาติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.ใจสิงห์  พลอยวิเลิศ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.มาโนทย์  ใหม่คามิ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 

ด.ต.สัญญา  หัสพิมพ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.สุขสันต์  จำปาอ่อน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.วิระพงษ์  วิเศษชู
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 งานจราจร

ด.ต.มานิต  สกุลฮูฮา
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.พีรพรรธน์  พลไกรษร
ผบ.หมู่(คผศ.) สภ.นามน

ด.ต.อภิชาติ  สุทธรัง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 สิบเวรยาม ประจำสถานี

ร.ต.ต.บุญเรือง  เขียวศรี
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ด.ต.โกวิทย์  อุ่นสิม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

จ.ส.ต.บุญมี  สุขเกษม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 งานสื่อสาร

ร.ต.ต.เทิด  พรหมพันธ์ใจ
รอง สว.(สส.) สภ.นามน

ร.ต.ต.ดำรงค์  พื้นสะอาด
รอง สว.(สส.) สภ.นามน

ด.ต.อนุจิต  รุ่งเรือง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 

 

 งานสืบสวน

 

 

 

 

พ.ต.ท.ประจง  อุเทศ
สว.สส.สภ.นามน

 

 


 

ร.ต.ต.สุเทพ  ปทุมเพชร
รอง สว.(สส.) สภ.นามน

 ร.ต.ต.ชะอ้อน  บุญสันเทียะ
รอง สว.(สส.) สภ.นามน

ด.ต.ระพิล  ไกยบุตร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน


 

 

 

ด.ต.อัษฎายุธ  เรืองแสง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.สงวน  เย็นวัฒนา
ผบ.หมู่(ธร.) สภ.นามน

 

 

 

 

 งานสอบสวน

 

 

 

 

พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ  นาถ้ำเพชร
รอง ผกก.สส.สภ.นามน

 

 


 

ร.ต.ท.นัน  รันลอด
พงส.(สบ 1) สภ.นามน

ร.ต.ต.บัญชา  นาชัยฤทธิ์
พงส.(สบ 1) สภ.นามน

ร.ต.ต.อินทอน  แย้มใสย
พงส.(สบ 1) สภ.นามน
 

     
 


 

ร.ต.ต.มนัส  เตื้อติสอน
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ร.ต.ต.สมชาย  แดงบุญเรือง
รอง สว.(ป.) สภ.นามน

ด.ต.สีอนนท์  หาหลัก
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน


 

 

ด.ต.สันติ  แทนสุโพธิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.อนันต์  คำจันดี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

ด.ต.นิยม  ใจหมั่น
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน


 

 

 

 

ด.ต.เมธี  พิลาแดง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นามน

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการสืบค้นข้อมูล
Search By Google.com

 

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

   คำสั่งประกาศ ภาค 4
   ยื่่นเสียภาษีออนไลน์
   
ข่าวการสอบตำรวจ
   
การเข้ารับราชการตำรว
 
 นายกฯ คุยกับประชาชน
   ทำเนียบอธิบดีกรมตำรวจ
   ประวัติกรมตำรวจ
   
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
การขอบริการรับฝากเว็บ
   
ประวัติบุคคล
   
วิธีดูธนบัตรปลอม

 
 

ตำรวจภูธรภาค 4

 

สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์

 

รวมลิงค์

   
  กด F5เพื่อปรับปรุงweb  
     

Copyright © 2005  Namon Police Station
120  หมู่ 3 ำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Tel / Fax.
0-4386-7055, 0-4386-7189